پايگاه مقاومت بسيج شهيد مصطفي خميني
پايگاه مقاومت بسيج شهيد مصطفي خميني

پايگاه مقاومت بسيج شهيد مصطفي خميني در شركت پارس متال  ميباشد

«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»
«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۳؛ امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری می کنیم

فعاليت ها

  • آموزش

    فراگيري علوم و دانش هاي روز

  • ورزشي

    برگزاري مسابقات و برنامه هاي ورزشي

  • فرهنگي

    فرهنگي

درباره پايگاه مقاومت بسيج شهيد مصطفي خميني

  • `پايگاه مقاومت بسيج شهيد مصطفي خميني در شركت پارس متال قرار گرفته…